Het werk dat ik maak is voornamelijk een expressie van de ethische kwesties die mij bezighouden. 
Wat echt het belangrijkste is in ons bestaan is een thema dat ook steeds terug keert in mijn werk. 
Mijn kunst nodigt je uit om voorbij oppervlakkige beoordelingen te kijken en de waarde te ontdekken die niet schuilt in gewichtigheid maar in de eenvoud van het leven. Door eenvoud te omarmen, ontstaat er ruimte voor diepgang, iets wat mij persoonlijk vervulling en geluk schenkt. 

Om esthetisch zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven zijn mijn foto's onbewerkt.