(klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Downpour of shooting stars

2021

Ongegronde zorgen, existentiële hoop, ongeveinsd, onbevangen, chaotische gevoelens, optimisme, eerlijkheid, vooroordelen, grilligheid, optimisme, bizar, schijn bedriegt

Marigolds

2021

Vooringenomenheid, ijdelheid, tevredenheid, echt geluk, pretentieloos, ongecompliceerd, elitarisme, leefomgevingen, innerlijke rijkdom, onechtheid, snobisme, onbevangenheid, kitsch, sociale omgeving, verwaandheid, sociologie, esthetiek, ethiek, eenvoud, volks

Riches beyond your wildest dreams

2021

Vooringenomenheid, Boeddhisme, ijdelheid, oppervlakkigheid, tevredenheid, echt geluk, pretentieloos, kunstmisleiding, ongecompliceerd, elitarisme, leefomgevingen, innerlijke rijkdom, onechtheid, ordinair,snobisme, onbevangenheid, sociale omgeving, verwaandheid, sociologie, burgerlijk,  lelijkheid, esthetiek, ethiek, eenvoud, volks

Morning of sweet dreams

2020

authenticiteit, onbevooroordeeld, paralell universum, wees jezelf, het belangrijkste in het leven, bestaan, dwaalspoor, verwarring, open-mindedness

Still life with sitting doll

2020

leefomgevingen, kwetsbaarheid, onbevooroordeeldheid, huiselijk, burgerlijk, open-mindedness, eenvoud, pretentieus, smaak, volks, kunstwaan, onnozelheid, ethiek, esthetiek, sociologie, zoet, misleiding

Unfounded

2020

ongegronde angst, ontmoedigend gedrag, existentiële hoop, schijn bedriegt, levenslust, levenskracht, vertrouwen, leven, optimisme

Unprejudiced

2020

wereldwijsheid, elitarisme, smaak, esthetiek, ruimdenkendheid, kliek, eenvoud, snobisme, bekrompenheid, stereotypisch, minachting, sociale omgeving, lelijk, ordinair, confrontatie

El Dorado

2019

bescheidenheid, mythe, hebzucht, tevredenheid, megalomanie, egoïsme, altruïsme, eenvoud, gelukkig zijn

Nothing is equal

2019

opkomst en ondergang, strijd, wees jezelf, genade, diversiteit, medeleven, kudde gedrag, Guardian angel, faun, Romeinse mythologie, grilligheid, predestinatie, mysterie

The bright side

2019

onvoorspelbaarheid van het leven, vallen en opstaan, houd moed, idealisme, vertrouwen, zelfrespect, innerlijke kracht, optimisme, doemdenken, eerlijkheid

The hallway near the toilet

2019

existentie, materialisme, overdaad, ongekunsteldheid, leefomgevingen, ware rijkdom, dagelijks leven, tevredenheid, overconsumptie, eenvoud

Achtertuin

2018

grens, burenproblemen, erfafscheiding, conflict, egocentrisme, filosofie van de geest, altruïsme, bourgeois, bekrompenheid

Bloemenweelde

2018

leven, sterfelijkheid, vanitas, imitatie, kunstmatig, sterfelijkheid, gemak

Boeren opslag

2018

vergankelijkheid, milieu, vervuiling, afval, achteruitgang, woonomgeving

De showroom

2018

gebrek aan zelfbeheersing, decadentie, achteruitgang, moreel verval, inertie, hedonisme, perversie, degeneratie, immoraliteit, louche, genotzucht, overdaad, Karl Marx, Lenin, Das Kapital, Romeinse Rijk, Maria, auto kunst, onbetrouwbaar, pauperisme

Fietsenhok

2018

eenvoud, geluk, bescheidenheid, soberheid, alledaags, woonomgevingen, geestelijke ontwikkeling

Het muggen Walhalla

2018

Odin, het leven, Noordse mythologie, rijk van de doden, chaos, schoonheid, geloof in het goede, vooroordelen

Life in balance

2018

ster van het leven, pentagram, harmonie, lucht water vuur aarde ziel, nieuw begin, geloof en hoop, magisch, goddelijke leiding, aspiratie, inspiratie, verbeeldingskracht, verwondering, dromen, volharden, creatieve schittering, occultisme, spiritisme, reach for the stars, lichtpuntje in de duisternis, hexagram, veiligheid, bescherming, onderwereld, levensboom, wortels

My brother's message

2018

vallende gordijnen, ontroostbaar, hartverscheurend, verdriet, missen, verliezen, alleen, verweesd, rouwen

The beautiful day

2018

optimisme, geluk, blijheid, vooroordelen, melancholie, fatalisme, profeet van verdoemenis, volharding, verlies de moed niet, existentialisme, groepsgedrag, subcultureel, clichématig, post-traumatische stress-stoornis, fobie

The cornfield

2018

maïs moedergodin, leven, vruchtbaarheid, eeuwigheid, verrijzenis, hoop, kringloop van de natuur, oogsten, droogte, hete zomer, vruchtbaarheid, augustus, oogstmaand, groei, voorzienigheid, kracht, gezondheid, onzekerheid, overleven

The hidden place

2018

heimelijk, niemandsland, clandestien, geheimzinnig, stiekem, verscholen, geheim, obscuur, vuilnis, rejectamenta, leefomgevingen

The home pantry

2018

woonomgevingen, het leven van alledag, eenvoud, gematigdheid, overdaad, wees een rebel, uit balans, rijkdom, overconsumptie, hongersnood, honger

The inscrutable life

2018

God's wegen zijn ondoorgrondelijk, existentiële angst, onbegrijpelijk, absurde wereld, grilligheid, levenscyclus

Wat is dat voor modder

2017

do not go with the flow, denk positief, strijd om het bestaan, doormodderen, doemdenken, optimisme, volharding, defaitisme

Wees niet bang

2017

onzekerheid, eruditie, ouderen, vooroordelen, schijn bedriegt 

Winterbloesem

2017

verscheidenheid, dreiging, seizoenen, schizofreen, optimisme, misleiding, onafhankelijkheid, oorspronkelijkheid, waan, vooringenomenheid

Heart's delight

2012

.